REGULAMENTO XERAL


  1º. A inscrición  desta  Carreira permanecerá aberta ata o día 06 de Maio de 2019 non sendo posible facelo o día da carreira ou máis tarde de esa data, e realizarase na páxina web do colexio www.colexioabrente.com, no apartado Carreira Escolar na ventá inscricións.As inscrcións colectivas (colexios, clubes,etc…) solicitarán un código na Secretaria do Colexio Abrente (telf. 986723494).


2º. A  todos os participantes  facilitaráselle o dorsal correspondente  á  súa categoría, debendo colocalo no peito para  a súa  identificación  durante a  proba e chegada á meta.


3º. Cada corredor  deberá  chegar á liña de meta co dorsal colocado  no  fronte  da  camiseta; do  contrario será  descalificado.


4º. Os dorsais  serán facilitados  o  mesmo  día da proba (de 9’00 a 10’30 horas).  Cada  dorsal  levará un número,  o  nome e  apelidos  do rapaz  correspondente, e aseguraranse  de   que os atletas saen co dorsal  debidamente colocado.


5º. Ao longo  do percorrido  a Organización establecerá  os controis  que  estime oportunos, os cales poderán descalificar aos participantes que cometan algunha irregularidade.


6º. Será   motivo de  descalificación  calquera infracción grave  estimada  polo  xurado  da  proba, sendo a súa decisión inapelable.


7º. Será tamén motivo de descalificación  pasar sen camiseta  ou dorsal por algún control ou liña de meta.


8º. Será  motivo  de  descalificación  un  colexio  cando  se demostre  que atenta  contra  o  regulamento  xeral  aquí establecido.


9º. Para auxiliar posibles danos físicos que poidan sufrir os participantes desta carreira, estará disposto un equipo de primeiros auxilios, ambulancia e médico.


10º. Dado o carácter festivo desta proba a Organización agarda de todos os participantes e monitores o mellor espírito deportivo.


11º.  A organización dispón dun seguro de R.C.e un seguro de accidentes por cada participante.


NOTA: Recoméndase aos participantes estean na zona de saída-meta (Colexio Abrente) antes das 10:15 h.