Curso 2019-2020

4º da ESO

Comentario de texto 001    07/10/2019

Comentario de texto 002    22/10/2019 (entregado en papel)

Comentario de texto 003    28/10/2019

Comentario de texto 004    18/11/2019 (comentario 1º exame avaliación 1º trimestre)

Comentario de texto 005    04/12/2019 (entregado en papel)

Comentario de texto 006    03/02/2020 (entregado en papel)

Comentario de texto 007    23/03/2020

 

Boletíns repaso asignaturas pendientes 2019/2020

Os boletíns serán entregados o día do examen, e se contabilizarán ata nun 10% da nota do examen.

Boletín repaso pendiente 1º da ESO

Boletín repaso pendiente 2º da ESO

Boletín repaso pendiente 3º da ESO