coloniass.jpg
CARREIRA ESCOLAR

debuxo_carreira_17_18web.jpg
RADIO ABRENTE

 
radioabrentelogo.jpg

instalacioness.jpg
CENTROS SOLIDARIOS

redecentrosolidariospequeno.jpg
Dinamización Lingüística

cartel_trompos2016.jpg

Cartel-Axuda-Programa-I-peq.jpg
Buscar WEB

Visión


 
     O Colexio Abrente caracterizase por estar levando a cabo constantes iniciativas empresariais que permiten contar con un incremento de recursos necesarios e imprescindibles para o desenrolo da nosa actividade, tales como a implantación de novas tecnoloxías na aula e material didáctico adecuado as distintas etapas. 

     Contamos con un equipo de profesores que fan posible a posta en marcha dun proxecto pedagóxico a través da súa continua formación e de participación en proxectos de investigación innovadores e actuais. 

     O noso centro réxese por un PEC que como punto de partida está baseado na tolerancia, a xustiza, a liberdade e a igualdade, elementos fundamentais que nos conducen ao desenrolo integral do alumnado a través de un plan estratéxico de resolución de conflitos coñecido e respectado por todos os membros da comunidade educativa.