ESCOLA INFANTIL 0-3
CARREIRA ESCOLAR

logoc2016.jpg

coloniass.jpg
RADIO ABRENTE

 
radioabrentelogo.jpg

instalacioness.jpg
CENTROS SOLIDARIOS

redecentrosolidariospequeno.jpg
Dinamización Lingüística

cartel_trompos2016.jpg

Cartel-Axuda-Programa-I-peq.jpg
Buscar WEB

DATAS DE AVALIACIÓN


     Terá un carácter continuo con controis por tema e con tres avaliacións en Infantil, Primaria e Secundaria:
     As datas de Avaliación son as seguintes:

 Semana de ExamesXunta de AvaliaciónEntrega de notas
1ª AvaliaciónDo 1 ao 11/12/1515/12/15 EP
16/12/15 ESO
18/12/15
2ª AvaliaciónDo 7 ao 11/03/1615/03/16 EP
16/03/16 ESO
18/03/16
3ª AvaliaciónDo 6 ao 10/06/1615/06/16 EP
16/06/16 ESO
22/06/16 EP
23/06/16 ESO
PENDENTESDo 2 ao 6/05/1610/05/1613/05/16
SETEMBRODo 01 ao 05/09/1606/09/1607/09/16
   
     Os alumn@s deberán entregarlles, nestas datas, os boletíns de notas que terán que ser asinados e devoltos aos seus titores nun prazo máximo de tres días.  

     Avaliación de Materias Pendentes (alumnos de 2º, 3º e 4º de ESO): Do 2 ao 6 de Maio realizaranse unha proba de avaliación de materias pendentes do curso anterior. Tamén nalgunhas materias faremos un parcial no mes de Xaneiro.  

     Avaliación de Setembro: Do 1 ao 5 de Setembro os alumn@s de ESO que non superaron todas as materias en Xuño terán unha convocatoria extraordinaria. A entrega de Notas será o 7 de Setembro.