coloniass.jpg
CARREIRA ESCOLAR

debuxo_carreira_17_18web.jpg
RADIO ABRENTE

 
radioabrentelogo.jpg

instalacioness.jpg
CENTROS SOLIDARIOS

redecentrosolidariospequeno.jpg
Dinamización Lingüística

cartel_trompos2016.jpg

Cartel-Axuda-Programa-I-peq.jpg
Buscar WEB

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS


O departamento de matemáticas pon en marcha este espazo, onde iremos poñendo boletíns de exercicios, direccións de páxinas web interesantes, e noticias en xeral.Tanto pais como alumnos poden enviarnos suxestións á este espazo ó correo electrónico do colexio: cpr.abrente@edu.xunta.es ou colexioabrente@colexioabrente.com.


5º Primaria

Boletín repaso verano


MATEMÁTICAS APLICADAS
Boletín 3º ESO 
  
1º ESO 
 1º TRIMESTRE 
 BOLETÍN DE POTENCIAS Y RAÍCES
 
 BOLETÍN REPASO 1ª EVALUACIÓN 
  
 2º TRIMESTRE 
1.1 Boletín problemas fracciones 
2.1 Boletín Proporcionalidad y porcentajes 
2.2 Boletín problemas de ecuaciones REPASO MATE 1º ESO SETEMBRO
 BOLETÍN REPASO 2ª EVALUACIÓN 
  
2º ESO 
Cuaderno CCBB MATE modelo A1.1 Boletín problemas fracciones
Cuaderno CCBB MATE modelo B1.2 Boletín refuerzo fracciones
CUADERNO CCBB MATE 2011 BOLETÍN REPASO 1º EVALUACIÓN
CUADERNO CCBB CIENCIAS 2011
CUADERNO CCBB MATE 20122.1 Boletín repaso polinomios
 CUADERNO CCBB CIENCIAS 20122.2 Boletín problemas ecuaciones
CUADERNO CCBB MATE 2013 BOLETÍN REPASO 2ª EVALUACIÓN
CUADERNO CCBB CIENCIAS 2013 
 3.1 Boletín Repaso Áreas 2º ESO
  
  REPASO MATE 2º ESO SETEMBRO
  
3º ESO 
1.1 Boletín repaso fracciones
2.3 Boletín fracciones algebraicas
1.2 Boletín Problemas Fracciones
2.4 Boletín ecuaciones y sistemas
1.3 Boletín Radicales
2.5 Boletín repaso ecuaciones
1.4 Boletín repaso radicales problemas2.6 Boletín repaso ecuaciones 2
1.5 Boletín refuerzo potencias raíces2.7 BOLETÍN REPASO 2ª EVALUACIÓN
 1.6 Boletín refuerzo porcentajes/interés 
  1.7 BOLETÍN REPASO 1ª EVALUACIÓN  3.1 Repaso Áreas 3º ESO
2º TRIMESTRE
  3.2 Boletín funciones
 2.1 Boletín polinomios  3.3 Boletín áreas y volúmenes
 2.2 Boletín repaso polinomios  3.4 Repaso funciones, áreas y volúmenes
  
  
  REPASO MATE 3º ESO SETEMBRO
  
4º ESO CURSO 2014-2015 
BOLETÍN 01 NÚMEROS REALES BOLETÍN 08 GEOMETRÍA ANALÍTICA
BOLETÍN 02 RADICALES
 BOLETÍN 09 FUNCIONES
BOLETÍN 03 POLINOMIOS Y FRACCIONES BOLETÍN 10 LIMITES
BOLETÍN 04 ECUACIONES Y PROBLEMAS BOLETÍN 11 COMBINATORIA
BOLETÍN 05 INECUACIONES 
BOLETÍN 06 LOGARITMOS 
BOLETÍN 07 TRIGONOMETRÍA 
  
  
  
  
  
4º ESO2.1.1 Boletín de logaritmos
1.1 Boletín repaso radicales2.1 Boletín inecaciones y logaritmos
1.1.1 Boletín Radicales
2.2 Boletín ecuaciones logaritmicas y exponenciales
1.2 Boletín polinomios problemas2.3 Boletín problemas trigonometría
1.2.2 Boletín Polinomios
2.4 Boletín geometría analítica
1.2.2 Boletín Fracciones Algebraicas2.5 BOLETÍN REPASO 2ª EVALUACIÓN
1.3. Problemas de ecuaciones

  1.4 Boletín inecuaciones y problemas
  3.1 Boletín límites sucesiones
  1.4.4 Boletín Inecuaciones
 
  1.5 BOLETÍN REPASO 1ª EVALUACIÓN 
  
 REPASO MATE 4º ESO SETEMBRO
Páxinas web recomendadas:
www.vadenumeros.es Para 3º e 4º de ESO (Contén explicacións, exercicios resoltos e exercicios interactivos)
Página recomendada con ejercicios resueltos: http://jesusprofemates.blogspot.com.es/p/curso-4b.html