O Plan Madruga instáurase no colexio para atender aquelas familias que por motivos laborais necesiten deixar os seus fillos no colexio antes do horario lectivo.

O horario do Plan Madruga abarca dende as 8:00 hs ata as 9:00 hs e levarase a cabo sempre que se inscriban un número mínimo de alumnos.

O prezo do servizo para o curso 2019/2020 é o seguinte:
De 8:00 hs a 9:00 hs: 39,50 €/mes
De 8:30 hs a 9:00 hs: 27,10 €/mes
Días soltos: 5 €/día

A inscrición do servizo realizarase na Secretaría do Centro.