ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
DEPORTE ESCOLAR
SAÍDAS CULTURAIS
FESTIVAIS
PROGRAMA CULTURAL
CARREIRA ESCOLAR DO SALNÉS
MINICARREIRA ESCOLAR
FESTAS POPULARES
INGLÉS NO ESTRANXEIRO
ACTIVIDADES DA ANPA