Son os órganos básicos encargados de organizar, planificar, programar e desenvolver os ensinos propios das materias que teñan asignadas.

Os Departamentos establecen as bases para a programación da área e determinan os obxectivos para os distintos cursos e ciclos.

Co fin de unificar criterios e analizar resultados reúnense periodicamente.