Calendario Escolar

(ORDE do 3 de MAIO publicado no DOG do 16 de maio  do 2023)

Inicio do curso: 11 de setembro para todas as etapas.

Vacacións:

 Nadal: do 22 de decembro de 2023 ata o 7 de xaneiro de 2024 (ámbolos dous incluídos).

Entroido: os días 12, 13 e 14 de febreiro de 2024.

Semana Santa: do día 25 de marzo ata o 1 de abril de 2024 (ámbolos dous incluídos)

 

Días non lectivos:

Día do Ensino: 7 de decembro

Observación: Os centros a través dos consellos escolares poden solicitar ante a inspección educativa dous días non lectivos ao non coincidir cos festivos locais do concello.

 

Proposta de días non lectivos ao Claustro e ao Consello Escolar:

13 de outubro de 2023 e 16 de maio de 2024

Fin de curso:

As actividades lectivas rematarán o 21 de xuño de 2024.

 

CONMEMORACIÓNS

20 de novembro de 2023: Día Universal da Infancia.

25 de novembro de 2023: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

Do 28 de novembro ao 5 de decembro de 2023: conmemoración da  Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia.

3 de decembro de 2023: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.

10 de decembro de 2023: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

24 de xaneiro de 2024: Día Internacional da Educación.

30 de xaneiro de 2024: Día Escolar da non Violencia e da Paz.

23 de febreiro de 2024: Día de Rosalía de Castro.

8 de marzo de 2024: Día Internacional da Muller.

15 de marzo de 2024: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.

Do 4 ao 8 de marzo de 2024: Semana da Prensa.

1 de abril de 2024: Día das Artes Galegas.

7 de abril de 2024: Día Mundial da Saúde.

Entre o 22 e o 26 de abril de 2024: Semana do Libro.

2 de maio de 2024: Día Internacional contra o Acoso Escolar.

9 de maio de 2024: Día de Europa.

Do 13 ao 17 de maio de 2024: Semana das Letras Galegas.

5 de xuño de 2024: Día Mundial do Ambiente.

 

As conmemoracións celebraranse por ciclo ou etapa, realizando como mínimo dúas conmemoracións por ciclo ou etapa durante o curso.

* De conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia (DOG do 25 de abril), para favorecer a visibilidade e integrar de forma transversal a diversidade afectivo-sexual, os centros educativos poderán realizar actividades específicas próximas a datas de celebracións internacionais relacionadas co recoñecemento efectivo do dereito destas persoas.

Uniforme deportivo

Lembrade que as datas para a recollida do equipamento deportivo previamente reservado, son as seguintes:
Fechas venta:
05/09: Ed. Primaria
06/09: Ed. Infantil y ESO
Horario 10:00 a 13:00
Por mor do protocolo Covid, só se poderá acudir de xeito individual e non dispoñeremos de servicio de probador.

 

Escola de Pais e Nais

Seguro escolar

La póliza de accidentes de los alumnos del colegio da cobertura a los gastos médico-farmaceúticos a causa de cualquier accidente (lesión corporal por una causa violenta, súbita y externa) en los siguientes casos:

– Actividades escolares dentro del centro.
– Actividades extraescolares dentro o fuera del recinto escolar.
– Excursiones con una duración máxima de 10 días.
– Trayectos a pie, autobús o coche desde el domicilio hasta el centro docente y viceversa.

La póliza cubre los gastos médicos sin límite en centros de la seguridad social o recomendados por la compañía de seguros, actualmente los más cercanos son Hospital Domínguez de Pontevedra y Hospital Povisa de Vigo, así como los gastos de primera asistencia en Policlínica O Pazo de Sanxenxo.

Hay un límite para gastos por accidente en odontología de 600 € por siniestro.

Plan de Convivencia