A nosa tarefa educativa está baseada nun ensino comprensivo e diversificado, común e básico para tódolos/as alumnos/as, adaptándose as diferenzas de intereses, motivacións e capacidades.

OFRECEMOS:
Ensino individualizado.
Seguimento continuo do alumno/a.
Información detallada e relación frecuente cos pais.
Programa de recuperación coordinado e pormenorizado.
Aproveitamento didáctico do tempo libre.
Ensino práctico das ciencias no laboratorio.
Matemáticas e lingua por ordenador.
Inglés práctico con profesora nativa.
Competicións deportivas.
Ensinanza Coral.
Gabinete psicopedagóxico.