A nosa acción educativa vai encamiñada a promover a autonomía moral e o pensamento reflexivo e critico dos /das alumnos/as, como valor básico que garantide a liberdade das persoas.

OFRECEMOS:
Educación personalizada.
Ensinanza Coral.
Escola para pais. Profesora lectora de inglés.
Obradoiros de matemáticas e lingua por ordenador.
Gabinete psicopedagóxico dirixido a alumnos e pais.
Estudos.