PRAZOS CONVOCATORIA DE PRAZAS CURSO 2022/2023

Prazo de presentación solicitude: do 01 ao 22 de marzo
Publicación de listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: ata o 26 de Abril
Prazo reclamacións: ata o 30 de Abril
Publicación de listaxes definitivas: ata o 15 de Maio

Formalización de matrícula:
Ed. Inf. e Primaria: do 20 ao 30 de Xuño
ESO: do 25 de Xuño ao 10 de Xullo
ESO conv. Extraordinaria: do 1 ao 10 de Setembro
NOTA: A solicitude de admisión será ÚNICA e vinculante (presentarase unicamente no centro de preferencia)