PRAZOS CONVOCATORIA DE PRAZAS CURSO 2023/2024

Prazo de presentación solicitude: do 01 ao 20 de marzo
Publicación de listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: ata o 26 de Abril
Prazo reclamacións: ata o 3 de Maio
Publicación de listaxes definitivas: ata o 18 de Maio

Formalización de matrícula:
Ed. Inf. e Primaria: do 20 ao 30 de Xuño
ESO: do 25 de Xuño ao 10 de Xullo

NOTA: A solicitude de admisión será ÚNICA e vinculante (presentarase unicamente no centro de preferencia)