PRAZOS CONVOCATORIA DE PRAZAS CURSO 2020/2021
Prazo de presentación solicitude: do 1 ao 20 de Marzo
Publicación de listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: ata o 25 de Abril
Prazo reclamacións: ata o 3 de Maio
Publicación de listaxes definitivas: antes do 15 de Maio
Formalización de matrícula:
Ed. Inf. e Primaria: do  20 ao 30 de Xuño    ESO: do 25 de Xuño ao 10 de Xullo
ESO conv. Extraordinaria: do 1 ao 10 de Setembro
NOTA: A solicitude de admisión será ÚNICA e vinculante (presentarase unicamente no centro de preferencia)