PRAZOS CONVOCATORIA DE PRAZAS CURSO 2020/2021
PRAZOS CONVOCATORIA DE PRAZAS CURSO 2019/2020
Prazo de presentación solicitude: do 1 ao 20 de marzo.
Publicación de listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: ata o 25 de abril.
Prazo reclamacións: ata o 03 de maio.
Publicación de listaxes definitivas: antes do 15 de maio.
Formalización de matrícula:
Ed. Inf. e Primaria: do 20 ao 30 de xuño ESO: do 25 de xuño ao 10 de xullo
ESO conv. Extraordinaria: do 1 ao 10 de setembro
NOTA: A solicitude de admisión será ÚNICA e vinculante (presentarase unicamente no centro de preferencia)