Calendario Escolar

As datas de inicio de curso académico 2019/2020:

  • EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA …….. 11 de setembro.
  • EDUCACION SECUNDARIA ………………… 16 de setembro.

Vacacións:
Nadal: do 21 de decembro de 2019 ata o 7 de xaneiro de 2020 (ámbolos dous inclusive).
Semana Santa: do 4 ao 13 de abril de 2020 (ámbolos dous inclusive)
Entroido:24, 25 e 26 de febreiro de 2020.

Días non lectivos:
Día do Ensino: 31 de outubro de 2019.
Observación: Os centros a través dos consellos escolares poden solicitar ante a inspección educativa dous días non lectivos ao non coincidir cos festivos locais do concello.
Proposta de días non lectivos do Claustro e do Consello Escolar:
9 de decembro de 2019 e 20 de marzo de 2020 (Ponte do día de san Xosé).

Fin de curso:
As actividades lectivas rematarán o 19 de xuño de 2020.

Plan de Convivencia

Datas de avaliación

1ª Avaliación 
1ª Avaliación: Do 9 ao 13 decembro 2019
Xunta de Avaliación: 17 decembro 2019 EP, 18 decembro 2019 ESO
Entrega de notas: 19 de decembro 2019

2ª Avaliación
Semana de Exames:  Do 23 ao 27 de marzo 2020
Xunta de Avaliación:  30 de marzo 2020 EP, 2 de abril ESO 2020
Entrega de notas: 3 de abril 2020

3ª Avaliación
Semana de Exames: Do 10 ao 14 de xuño 2020
Xunta de Avaliación: 19 de xuño 2020 EP, 19 de xuño 2020 ESO
Entrega de notas: 22 de xuño 2020

Pendentes MAIO
Semana de Exames: Do 11 ao 15 de maio 2020
Xunta de Avaliación: 18 de maio 2020
Entrega de notas: 19 de maio 2020

Escola de Pais e Nais