Calendario Escolar

(ORDE do 28 de maio publicado no DOG do 8 de xuño de 2018) INICIO DO CURSO:

Educación Infantil e Primaria: 12 de setembro de 2018. Educación Secundaria: 17 de setembro de 2018.

VACACIÓNS: Nadal: do 22 de decembro de 2018 ata o 7 de xaneiro de 2019 (ámbolos dous inclusive). Semana Santa: do 13 ao 22 de abril de 2019 (ámbolos dous inclusive) Entroido:4, 5 e 6 de marzo de 2019.

DÍAS NON LECTIVOS: Día do Ensino: 7 de decembro de 2018.

Observación: Os centros a través dos consellos escolares poden solicitar ante a inspección educativa dous días non lectivos ao non coincidir cos festivos locais do concello.

Proposta de días non lectivos do Claustro e do Consello Escolar: 2 de novembro de 2018 (Ponte do día de Todos os Santos) e 16 de maio de 2019 (Ponte do día Das Letras Galegas).

FIN DE CURSO: As actividades lectivas rematarán o 21 de xuño de 2019.

Plan de Convivencia

Datas de avaliación

1ª Avaliación 
Semana de Exames: Do 10 ao 17 decembro 2018
Xunta de Avaliación:  18 decembro EP 19 decembro ESO
Entrega de notas: 21 de decembro 2018

2ª Avaliación
Semana de Exames:  Do 1 ao 5 de abril 2019
Xunta de Avaliación:  9 de abril EP 10 de abril ESO
Entrega de notas: 12 de abril 2019

3ª Avaliación
Semana de Exames: Do 10 ao 14 de xuño 2019
Xunta de Avaliación: 19 de xuño EP 20 de xuño ESO
Entrega de notas: 24 de xuño 2019

Pendentes MAIO
Semana de Exames: Do 13 ao 16 de maio 2019
Xunta de Avaliación: 16 de maio 2019
Entrega de notas: 17 de maio 2019

Exames de Setembro

Convocatoria SETEMBRO
Semana de Exames: Do 2 ao 5 de setembro 2019
Xunta de Avaliación: 6 de setembro * 2019
Entrega de notas: 6 de setembro * 2019

Escola de Pais e Nais