Uniforme deportivo

Lembrade que as datas para a recollida do equipamento deportivo previamente reservado, son as seguintes:
– Día 2 Educación Infantil
– Día 6 Educación Primaria
– Día 7 ESO
Horario 10:00 a 13:00
Por mor do protocolo Covid, só se poderá acudir de xeito individual e non dispoñeremos de servicio de probador.

 

Calendario Escolar

(ORDE do 19 maio publicado no DOG do 4 de xullo de 2021)

INICIO DO CURSO:
Educación Infantil e Primaria: 9 de setembro de 2021.
Educación Secundaria: 15 de setembro de 2021.

VACACIÓNS:
Nadal: do 22 de decembro de 2021 ata o 7 de xaneiro de 2022 (ámbolos dous inclusive).
Semana Santa: do 11 ao 18 de abril de 2022 (ámbolos dous inclusive)
Entroido: 28 de febrero, 1 e 2 de marzo de 2022.

DÍAS NON LECTIVOS:
Día do Ensino: 11 de outubro de 2021.
Observación: Os centros a través dos consellos escolares poden solicitar ante a inspección educativa dous días non lectivos ao non coincidir cos festivos locais do concello.
Proposta de días non lectivos do Claustro e do Consello Escolar: 7 de decembro de 2021 e 16 de maio de 2022.

FIN DE CURSO:
As actividades lectivas rematarán o 22 de xuño de 2022.

Plan de Convivencia

Datas de avaliación

Exames de Setembro

Mércoles 01, de setembro de 2021
9’00 a 10’30 hs.: Matemáticas
10’30 a 12’00 hs: Alemán / Plástica
12’00 a 13’30 hs: Inglés / Cultura Clásica

Xoves, 02 de setembro de 2021
9’00 a 10’30 hs.: Lingua castelá
10’30 a 12’00 hs: Valores / Bioloxía e Xeoloxía
12’00 a 13’30 hs: Lingua Galega / Ed. Física

Venres, 03 de setembro de 2021
9’00 a 10’30 hs.: C. Sociais
10’30 a 12’00 hs: Física e  Química / Relixión
12’00 a 13’30 hs: Tecnoloxía / Música

Recollida de notas o 07 de setembro de 2021 de 10 a 12 hs. e formalización
de matrícula.

Escola de Pais e Nais

Seguro escolar

La póliza de accidentes de los alumnos del colegio da cobertura a los gastos médico-farmaceúticos a causa de cualquier accidente (lesión corporal por una causa violenta, súbita y externa) en los siguientes casos:

– Actividades escolares dentro del centro.
– Actividades extraescolares dentro o fuera del recinto escolar.
– Excursiones con una duración máxima de 10 días.
– Trayectos a pie, autobús o coche desde el domicilio hasta el centro docente y viceversa.

La póliza cubre los gastos médicos sin límite en centros de la seguridad social o recomendados por la compañía de seguros, actualmente los más cercanos son Hospital Domínguez de Pontevedra y Hospital Povisa de Vigo, así como los gastos de primera asistencia en Policlínica O Pazo de Sanxenxo.

Hay un límite para gastos por accidente en odontología de 600 € por siniestro.