Calendario Escolar

As datas de inicio de curso académico 2020/2021:

10 de setembro

4º curso de Educación Infantil (3 anos) e 5º de Infantil (4 anos)

1º, 2º e 3º de Educación Primaria.

11 de setembro

6º de Educación Infantil (5 anos)  e  4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

16 de setembro

1º e 2º de ESO

17 de setembro 

3º de ESO

18 de setembro

4º de ESO

Vacacións:
Nadal: do 23 de decembro de 2020 ata o 7 de xaneiro de 2021 (ámbolos dous inclusive).
Entroido:15, 17 e 17 de febreiro de 2021.
Semana Santa: do 29 de abril ao 5 de Abril de 2021 (ámbolos dous inclusive)

Días non lectivos:
Día do Ensino: 7 de decembro de 2020.
Observación: Os centros a través dos consellos escolares poden solicitar ante a inspección educativa dous días non lectivos ao non coincidir cos festivos locais do concello.
Proposta de días non lectivos do Claustro e do Consello Escolar:
2 de novembro de 2020 e 18 de maio de 2021.

Fin de curso:
As actividades lectivas rematarán o 22 de xuño de 2021

Plan de Convivencia

Datas de avaliación

Exames de Setembro

Martes 01, de setembro de 2020
9’00 a 10’30 hs.: Matemáticas
10’30 a 12’00 hs: Alemán / Plástica
12’00 a 13’30 hs: Inglés / Cultura Clásica

Mércores, 02 de setembro de 2020
9’00 a 10’30 hs.: Lingua castelá
10’30 a 12’00 hs: Valores / Bioloxía e Xeoloxía
12’00 a 13’30 hs: Lingua Galega / Ed. Física

Xoves, 03 de setembro de 2020
9’00 a 10’30 hs.: C. Sociais
10’30 a 12’00 hs: Física e  Química / Relixión
12’00 a 13’30 hs: Tecnoloxía / Música

Recollida de notas o 07 de setembro de 2020 de 10 a 12 hs. e formalización
de matrícula.

Escola de Pais e Nais

Seguro escolar

La póliza de accidentes de los alumnos del colegio da cobertura a los gastos médico-farmaceúticos a causa de cualquier accidente (lesión corporal por una causa violenta, súbita y externa) en los siguientes casos:

– Actividades escolares dentro del centro.
– Actividades extraescolares dentro o fuera del recinto escolar.
– Excursiones con una duración máxima de 10 días.
– Trayectos a pie, autobús o coche desde el domicilio hasta el centro docente y viceversa.

La póliza cubre los gastos médicos sin límite en centros de la seguridad social o recomendados por la compañía de seguros, actualmente los más cercanos son Hospital Domínguez de Pontevedra y Hospital Povisa de Vigo, así como los gastos de primera asistencia en Policlínica O Pazo de Sanxenxo.

Hay un límite para gastos por accidente en odontología de 600 € por siniestro.