Ler ben antes as instruccións, adxunto imaxes explicativcas

Domingo 15/03/2020

Edixgal: Ler o tema 6 e realizar un esquma na libreta das etapas de prehistoria e historia e realizar os exercicios online do primeiro punto. Calquer dúbida enviade mensaxe desde Edixgal (na páxina de edixgal das asignaturas, o meu escritorio>mensaxes e buscando Roberto xa aparece a opción de enviar mensaxe. Data límite 17/03/2020

Luns 23/03/2020 e martes 24/03/2020

Edixgal: Ler o punto de paleolítico e neolítico (puntos 2 e 3) centrándonos en como vivían e de onde obtiñan os recursos. Realizar o martes os exercicios online.

25/03/2020

Ler o punto da idade dos metais centrándo a vosa atención en como cambia a vida das persoas, e a sociedade, en cada unha das etapas. Facer as tarefas online do punto, e a sopa de letras na libreta e enviar foto por correo a robertoabrente@gmail.com colocando no asunto o voso nome e apelidos, curso e sopa de letras idade dos metais.

30/03/2020

Ver o vídeo adxunto e realizar un resumo das ideas principais da prehistoria que plantexa en classrom. Para realizar na hora de clase do luns 30 de marzo. Código Classroom: 4cj4os6

https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM