Instalar google Chrome para poder traballar con aplicacións de videoconferencia

IMPORTANTE, LER TODAS AS INSTRUCCIÓNS ANTES DE EMPEZAR

1. Descargar chrome AQUI.

2. Ir a carpeta «descargas» e doble clic no ficheiro chrome.deb

3. Na ventana que se abre prememos «instalar» (tarda un momento en activarse)

4. Cando pida clave tecleamos «toor» (sen as comillas) e prememos aceptar.

5. esperamos a que apareza esta ventana e cerramos todo.

6. Abrir chrome  (e non chromium) desde aqui para abrir correo, classroom, Jitsi Meet… etc