Na área da robótica, os nenos teñen a súa primeira experiencia cun proxecto técnico, evolucionando tras adquirir conceptos básicos cunha serie de actividades nas que a mecánica e enxeñeira toman un papel relevante, para chegar á execución de proxectos cas plataformas de electrónica aberta para a creación de prototipos baseada en software e hardware flexibles.

Tamén poderán coñecer o mundo da programación informática dunha forma clara, sinxela e interactiva, ou ben conseguir deseñar figuras con texturas tridimensionales para posteriormente imprimilas cunha impresora 3D.