Martes 24/03/2020

Video de Neil DeGrasse Tysson
youtube.com/watch?v=FDpjP3wU1A4
Citar as distintas propostas do rapaz para evitar a colisión dun meteorito no planeta Terra

25/03/2020

Resumen bloque 4 do tema 7
Resumen na libreta e envialo ao classroom

26/03/2020

Resumo tema 9 bloque 1 (características reino monerasprotoctistas e fungos)

Entregar por classroom antes das 17:00h por foto da libreta

27/03/2020

Reino moneras

Tarefas 27 de marzo
Data de entrega 27 de marzo ás 17:00h
1º Resumo bloque 2 tema 9
Reino moneras
2º Realizar un guión de laboratorio para observación de protozoos
Enlace: httpss://www.youtube.com/watch?v=Fdj5_Thh7Jw

Movemento de placas tectónicas

Resumo apartado 3 do tema 9.
2º Ver video e contestar as preguntas que aparecen no documento:.
enlace: httpss://www.youtube.com/watch?v=q5tTpFOMpL4

01/04/2020

Tema 7. Saúde e enfermidade
Resumo apartado 1 do tema 7.
Video. Barreiras do sistema inmunitario.
Contestar las preguntas do documento.
httpss://www.youtube.com/watch?v=S_-oNicxNHs
Entregar por classroom
antes das 17:00h

Tema 9. Reino dos fungos

Resumo do apartado 3 tema 9. Reino dos fungos.
entregar antes das 17:00h