Ler ben antes as instruccións, adxunto imaxes explicativcas

Domingo 15/03/2020

Edixgal: Ler o tema 6 e realizar un esquma na libreta das etapas de prehistoria e historia e realizar os exercicios online do primeiro punto. Calquer dúbida enviade mensaxe desde Edixgal (na páxina de edixgal das asignaturas, o meu escritorio>mensaxes e buscando Roberto xa aparece a opción de enviar mensaxe. Data límite 17/03/2020

Luns 23/03/2020 e martes 24/03/2020

Edixgal: Ler o punto de paleolítico e neolítico (puntos 2 e 3) centrándonos en como vivían e de onde obtiñan os recursos. Realizar o martes os exercicios online.

25/03/2020

Ler o punto da idade dos metais centrándo a vosa atención en como cambia a vida das persoas, e a sociedade, en cada unha das etapas. Facer as tarefas online do punto, e a sopa de letras na libreta e enviar foto por correo a robertoabrente@gmail.com colocando no asunto o voso nome e apelidos, curso e sopa de letras idade dos metais.

30/03/2020

Ver o vídeo adxunto e realizar un resumo das ideas principais da prehistoria que plantexa en classrom. Para realizar na hora de clase do luns 30 de marzo. Código Classroom: 4cj4os6

httpss://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM

13/04/2020

Realiza unha redacción de media carilla na libreta, explicando como crees desde o teu punto de vista, que cambiou a vida na prehistoria o uso do lume.

Para facer na hora de clase, hora máxima de entrega 16:45. Enviar foto por classroom.

15/04/2020

Ler o tema 7, centrándonos en porque aparecen as primeiras cidades, e en que parte do mundo aparecen. Para facer na hora de clase, non hai que realizar exercicio.

 

Luns 20/04/2020

As primeiras grandes civilizacións: Que ten que ver os rios co crecemento das poboacións? aportar ideas, para facer  la hora de clase, hora límite 16:45

Martes 21/04/2020

Porque axudou a escritura a que as cidades se organizasen? explicao cas túas palabras, e fai os exercicios online do punto 1. Para realizar na hora de clase, hora límite de entrega 16:45

Mércores 22/04/2020

Exercicios online punto 1 e realiza un esquema na libreta do punto 2 describindo as características de Mesopotamia. Para realizar na hora de clase, entregar foto da libreta por classroom antes das 16:45

27/04/2020

Ler o punto 3 e realizar as actividades online. Para realizar na hora de clase, hora límite 16:45.

28/04/2020

Ler o punto 4 e realizar as actividades online.

04/05/2020

Actividades online punto 6. Para realizar na hora de clase, entrega antes das 16:45

05/05/2020

Facer o esquema do punto 6 na libreta e enviar foto por classroom. Para realizar na hora de clase, entrega antes das 16:45

06/05/2020

Vídeo sobre Exipto en classroom. Para realizar na hora de clase e consultar dúbidas ata as 16:45

 

11/05/2020
Ler tema 8 e preguntar dúbidas da lectura. Para realizar na hora de clase.

12/05/2020
Ler o primeiro tema do primeiro trimestre (Tema 1). A partires de mañán, empezarán as tarefas para recuperar o primeiro trimestre. Importante: As tarefas de recuperación serán só para os que suspenderon a avaliación.

13/05/2020

Toda a clase:
– Ver os seguintes vídeos de repaso
IMPORTANTE! Os que suspenderon a primera avaliación:
– Deben realizar un resumo do tema na libreta e envialo por classroom antes das 16:45.