Xunto cos Pais o Colexio é responsable de ensinar aos nenos que unha alimentación san e equilibrada axúdalles a manterse sans e medrar.
Sabemos que unha alimentación san e equilibrada repercute no rendemento escolar. E sabemos que é imprescindible que os nenos aprendan a “comer ben” porque “comer ben” significará para eles,no futuro,Calidade de Vida.Para iso:

O noso Programa Educativo “Comer ben, crecer mellor”, inclúe: explicar aos nenos as propiedades nutritivas dos distintos alimentos, a educación na mesa e a hixiene persoal.
Elaboramos os nosos menús, seguindo receitas tradicionais da nosa cociña econ produtos de primeira Calidade. Continuamos cos suplementos de calcio para nenos de Ed.Infantil eEd.Primaria
Tanto o persoal de cociña coma os profesores saben que os nenos precisan cariño e unha dose extra de paciencia e bo humor.
Control de Calidade externo que garante a fiabilidade dun bo Servizo.

E ademais : Informamos trimestralmente aos pais coa descrición detallada dos menús e atendemos menús de dieta e especiais para réximes.

MENÚ INVERNO 6-10 MESES
MENÚ INVERNO 10-18 MESES
MENÚ INVERNO 1-3 ANOS
MENÚ INVERNO COLEXIO

Os alumnos/as que fagan uso deste servizo deben ter en conta o seguinte:

  • O servizo de comedora funcionará de setembro a xuño.
  • O seu custo é de 120,50 €/mes para os alumn@s fixos e de 8,40 €/día para os eventuais.
  • Neste custo inclúese a comida e a vixiancia. Tamén para os alumn@s de Educación Infantil a merenda de media mañá.
  • No comedor, deben respectarse as normas básicas de convivencia e urbanidade.
  • Os alumn@s de comedor, nos días de excursión, daráselle un bolsa cun picnic.
  • Atenderanse as dietas que aqueles alumn@s que o necesiten. Deberán comunicalo na Secretaría do Centro.