Abriuse o prazo para a elección do Consello escolar, os candidatos que se presentaron foron os seguintes:
PAIS DE ALUMNOS  – CURSO  2018/2019

• Dª SONIA MARÍA RIAL RODRÍGUEZ
• Dª Mª VANESSA  PADÍN GONZÁLEZ
• Dª Mª GUADALUPE  CASTRO  TORRES
• Dª Mª NIEVES  JAMARDO  REY
• D. JOSE CARLOS  MÉNDEZ  PADÍN