GRANDES RETOS de EDUCACIÓN FÍSICA

 

RETO DE HOXE:   LUNS 23/03/2020:

 “SALTA QUE CHE SALTA”

Material: Un dado.

Nº de  xogadores: É máis divertido se xogamos todos os da casa.

O obxectivo é chegar dunha parede a outra saltando, pero  só poderanse facer tantos saltos como indique o dado.

Exemplo: se o dado cae no 4, só poderanse dar 4 saltos, coa única excepción de que se che toca un 6 terás que dar 6 saltos cara atrás.

ANIMÁDEVOS!

Podedes mandar fotos ou vídeos.  raquelrqr@gmail.com

PODEDES MANDAR TAMÉN DOS RETOS ANTERIORES