O Día Internacional das Persoas con Discapadidade foi declarado en 1992 pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas mediante a resolución 47/3. O obxectivo é promover os dereitos e o benestar das persoas con discapacidades en todos os ámbitos da sociedade e o desenvolvemento, así como concienciar sobre a súa situación en todos os aspectos da vida política, social, económica e cultural.

Este ano o tema do Día Internacional das Persoas con Discapacidade ( IDPD) é «Participación e o liderado das persoas con discapacidade: Axenda de Desenvolvemento 2030». Céntrase no empoderamento das persoas con discapacidade para un desenvolvemento inclusivo, equitativo e sostible.