Lembrade que as datas para a recollida do equipamento deportivo previamente reservado, son as seguintes:
 
– Día 2 Educación Infantil
– Día 6 Educación Primaria
– Día 7 ESO
Horario 10:00 a 13:00
Por mor do protocolo Covid, só se poderá acudir de xeito individual e non dispoñeremos de servicio de probador.