Seguindo co compromiso do noso colexio coa conservación do  medio natural, esta semana asistiu ao noso centro un especialista da Deputación de Pontevedra para instruir ao profesorado e á dirección da ANPA no programa  «Revitaliza», no que  se aposta pola compostaxe como modelo de xestión global, tratando os residuos orgánicos onde se producen («quilómetro cero») a través de centros de autocompostaje comunitario, do autocompostaje individual e de plantas comarcais.