Esta semana o alumnado da ESO tivo varias charlas sobre violencia de xénero e drogas dentro do «Plan director para a convivencia e mellora da seguridade nos centros educativos e as súas contornas» 

Entre os obxectivos deste proxecto están:

Sensibilizar e orientar ao alumnado sobre aqueles comportamentos que poden derivar en accións delituosas ou violentas, fomentando os valores de responsabilidade, igualdade, respecto e convivencia.
Facilitarlles ferramentas para a prevención de conflitos e para evitar o risco de converterse en vítimas de determinados delitos (abusos ou agresións sexuais, acoso escolar, acceso a determinados contidos da internet, etc.)
Inculcar a necesidade de comunicar ou solicitar axuda aos pais e ao profesorado respecto dos feitos que se produzan no interior ou fóra do centro escolar, cando a gravidade da situación aconsélleo.

#eso #departamentodeorientación