Traballar a educación sexual desde a Cruz Vermella supón facelo desde o ámbito da Promoción e Educación para a Saúde, é dicir, non só transmitindo información e coñecementos elementais sobre cuestións de salubridade sexual senón, sobre todo, desenvolvendo no conxunto da poboación hábitos capaces de modificar aqueles comportamentos insanos ou perigosos para a súa saúde. Para iso, é necesario recorrer a estratexias de intervención e procedementos específicos de aprendizaxe e adquisición de condutas. O alumnado de 3º e 4º da ESO asistíu durante a pasada semana a dúas charlas que abordaron os aspectos máis importantes sobre o tema e que se centran en  contidos referidos a: 

– A análise da situación actual da educación sexual e da postura para adoptar ante a mesma.

– As disciplinas da educación sexual: sexología e pedagoxía.

– O triplo compoñente da educación sexual: cognitivo, afectivo- evaluativo e conductual.

– O desenvolvemento evolutivo e sexualidade da persoa.

– Compatibilidade e complementariedade da educación sexual desde os distintos axentes educativos.

– Contidos clave na ecuación sexual.

– Recursos para a intervención e para a formación continua.