O día 22 de novembro rematou a formación para o profersorado do Colexio:

“A Atención ás Altas Capacidades nos Centros Ordinarios (Xestión de aulas avanzadas)”.

Esta formación tivo unha duración de 9 horas lectivas e foi impartida polo profesor: José Eladio Ferro Fontenla, especialista en Altas Capacidades do Equipo de Orientación Específico de Pontevedra.

A asistencia foi de 17 profesoras/es das tres etapas educativas.

 Abordouse a seguinte temática:

 – Clarificar as diferentes terminoloxías asociadas ás Altas Capacidades

– Delimitar o concepto de AA CC

– Como elaborar un plan preventivo de atención a estas necesidades educativas

– Coñecer os procesos de detección e identificación do alumnado con AA CC

– Diferenciar as distintas medidas de resposta educativa para este alumnado

– Reflexionar sobre a configuración de aulas que escolaricen a este tipo de

alumnado

– Analizar os elementos que conforman un aula avanzada.