A finais da avaliación pasada e durante estas semanas, o alumnado da ESO está a recibir unhas charlas informativas do Plan Director da Garda Civil, cuxo principal obxectivo é responder de maneira eficaz e coordinada ás cuestións relacionadas coa seguridade dos menores e mozos na escola e a súa contorna, fortalecendo a cooperación policial coas autoridades educativas nas súas actuacións para mellorar a convivencia e a seguridade no ámbito escolar, reforzando o coñecemento e a confianza nos Corpos policiais. Trátanse temas como o acoso escolar, a violencia de xénero e o uso inadecuado da internet e as redes sociais.